Niubilifeshop.com
Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem
hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló
magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek,
magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével,
megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a
megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.niubilifeshop.com/) és
aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és
letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról:
https://www.niubilifeshop.com//aszf.
Definíciók:
Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató
szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.
Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró
személy.
Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó
természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a
Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Wen Zhenyang Ev.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1077 Budapest,
Bethlen Gábor utca 10
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webshop@niubilifeshop.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 57467438
A szolgáltató adószáma: 59434678-1-42
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha
van): NAV
A szolgáltató telefonszáma: 06205173719
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
WordPress

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi
rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a
felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen ÁSZF 2022. szeptember 11. napjától hatályos és visszavonásig hatályban
marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a
regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben
értesíti. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a
módosításoknak nincs visszaható hatálya.
2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének
tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató
írásos hozzájárulása nélkül.
2.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató
által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével
kapcsolatban.

REGISZTRÁCIÓ / VÁSÁRLÁS
3.1. Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni.
A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető
adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja
felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi
igénybe szolgáltatásait.
3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a
Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű
beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a
számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.
3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a
jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak
felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon)

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK
KÖRE ÉS ÁRAK
4.1. A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben
telefonon) rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak
forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os áfát,
illetve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek),
azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön
csomagolási költség -nem kerül felszámításra, kivéve ha a Felhasználó dísz-, vagy
egyéb speciális csomagolást kér.
4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges).
4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak
meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és
egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló
4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.
4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os
ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem
lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő
visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a
módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg
a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló

évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és
egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni
a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk
érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

RENDELÉS MENETE
5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy
regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor
megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt
termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
Mennyiség véglegesítéséhez a „+,-” ikonra kattint Felhasználó.
5.5. Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek
típusai a következők:
5.5.1. Fizetési módok:
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal, vagy
csomagpontra kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a
megrendelés végösszegét a futárnak, vagy a csomagponton teljesítse készpénzben,
vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.
Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-
mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató
bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek)
általa meghatározott módon történő átvételére.
Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online,
bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató
biztonságos fizetési rendszerén keresztül.
Bankkártyás fizetés Barionnal:
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A
bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion
Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Fizetés GPay rendszerével.
5.5.2. Szállítási költség (bruttó összegek):
Házhozszállítás / bármilyen csomagpontba vagy automatába
15.000 Ft feletti vásárlás esetén díjmentes
Ezen összegek alatt a házhozszállítás díja: 1690 Ft, Csomagpont/Csomagautomata
díja: 1390 Ft.
Házhozszállítás esetén utánvéti díj 590 Ft.

5.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján
minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül
köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék(ek) minősége és mennyisége
megfelelő-e. A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti
időszakban.
5.7. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés
elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még
egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a
megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos
kívánságát.
5.8. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 15.§-a, és egyéb feltételei (pl. 20.§) szerint a megrendeléssel fizetési
kötelezettsége keletkezik.
5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt
minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt
adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának
megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni
kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli
mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.
Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az
„X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan
lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. Felhasználónak lehetősége van a
rendelés elküldése után is kérni az esetleges hibák javítását telefonon, vagy e-
mailen.
5.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást
kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48
órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy
szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása
akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek,
amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási
felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó
rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely
telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás
csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor
jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata
visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés
részleteiről és várható teljesítéséről.


A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS
TELJESÍTÉS
6.1. A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon,
munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon
kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta
után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató
ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja
teljesíteni a megrendelését.
6.2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 1-5
munkanapon belül.
6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának
átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz
történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa
kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő
átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót
nem az eladó ajánlotta.
6.5. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha
az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
6.6. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett
volna teljesíteni.
6.7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről
Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget
haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a
Felhasználó érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb
jogait.
6.8. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó
nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól
függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése
szerint késedelembe esik.
Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján –
amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot,
hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez
kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (ha van az utánvét
díját) (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.
Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a
szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos
eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

 1. ELÁLLÁS JOGA
  7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a
  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
  (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztót indokolás nélküli elállási
  jog illeti meg.
  A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát
  a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  aa) a terméknek,
  ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő
  időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek
  vagy darabnak,
  ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az
  első szolgáltatásnak,
  a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
  átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
  Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő
  tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének
  vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12
  hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e
  tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
  7.2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű
  nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében
  meghatározott nyilatkozat-minta útján.
  7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap
  elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő
  harmadik személy a terméket átveszi.
  7.4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja
  közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
  7.5. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató
  nem vállalta e költség viselését.
  7.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának
  költségén kívül más költség nem terheli.
  7.7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék
  esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak
  elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
  szabtak.
  7.8. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
  a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
  teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.09.11 · Generálás dátuma: 2022.09.11 · Frissítés dátuma: 2022.09.11 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  13
  beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
  egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a
  pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló
  határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
  higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
  elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás
  által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a
  felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés
  teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó
  kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási
  munkálatok elvégzése céljából;
  h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
  példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a
  csomagolást felbontotta;
  i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések
  kivételével;
  j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
  személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez
  kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
  meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
  vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést,
  és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul
  vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
  7.9. Szolgáltató a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul,
  de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül
  visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget,
  ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor a
  Szolgáltatót visszatartási jog illeti meg.
  7.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
  egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód
  igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
  alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
  7.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.09.11 · Generálás dátuma: 2022.09.11 · Frissítés dátuma: 2022.09.11 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  14
  való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől
  számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató
  címen leadni.
  7.12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot
  megküldenie 14 napon belül.
  7.13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt
  visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek
  minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
  7.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli,
  kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.
  7.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon
  többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási
  módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
  7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta
  az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy
  azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  7.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
  Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt nyilatkozat
  segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés
  alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés
  alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton,
  személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a
  Szolgáltató részére.
  7.18. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
  megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
  értékcsökkenésért felel.
  7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
  45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
  7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
  7.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen
  Szabályzatban található elérhetőségeken.
  7.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő
  Felhasználókat illeti meg.
  7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a
  szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
  7.24. (Csak akkor alkalmazandó, ha Szolgáltató szolgáltatást is nyújt az értékesítés
  mellett.) Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a távollévők
  között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig
  teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Fogyasztó
  által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás
  adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja,
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.09.11 · Generálás dátuma: 2022.09.11 · Frissítés dátuma: 2022.09.11 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  15
  hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget
  a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke
  alapján kell kiszámítani.
  7.25. Elállási jog gyakorlásának a menete:
  7.25.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási
  szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
  7.25.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék
  kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban
  történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
  Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül
  történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.
  7.25.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató
  címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított
  14 napon belül visszaküldeni, vagy szolgáltató részére átadni. A határidő betartottnak
  minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem
  kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt
  az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
  7.25.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon
  többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási
  módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés
  megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja
  elállási jogát.
  7.25.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő
  időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy
  darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab
  kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 2. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
  Hibás teljesítés
  Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg
  a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
  Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés
  időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e
  fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a
  Fogyasztó hátrányára tér el.
  Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő
  Felhasználókat illeti meg.
  Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló
  foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
  Kellékszavatosság
  8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
  kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
  Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által
  választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
  teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
  kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
  arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott
  kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
  Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az
  ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést
  megszüntetni, ha
  a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de
  részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést,
  vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
  b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte
  az áru szerződésszerűvé tételét;
  c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi
  szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
  d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből
  nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott
  jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
  Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.09.11 · Generálás dátuma: 2022.09.11 · Frissítés dátuma: 2022.09.11 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  17
  szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
  A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához
  igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem
  tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos
  kötelezettségeinek.
  Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt
  attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.
  A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás
  rendelkezésére kell bocsátania.
  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a vállalkozásnak a saját költségére
  kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru
  eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a
  hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy
  kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru
  eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az
  eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a
  Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által
  ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.
  A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági
  joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező
  jognyilatkozattal gyakorolható.
  Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak
  meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére
  vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi
  szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt
  szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól
  nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
  Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi
  szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy
  a) a Fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az
  érintett árut; és
  b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett
  áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését
  alátámasztó igazolást átvette.
  8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után
  haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon
  belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
  számított két éves (vállalkozás vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési
  határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.09.11 · Generálás dátuma: 2022.09.11 · Frissítés dátuma: 2022.09.11 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  18
  rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig
  érvényesíthető).
  Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális
  tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő
  folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális
  tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba
  a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru
  teljesítésétől számított két éven belül; vagy
  b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos
  szolgáltatás teljes időtartama alatt
  következik be vagy válik felismerhetővé.
  8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének
  (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?
  A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
  hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket,
  illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől
  számított 1 év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a
  Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  Termékszavatosság
  8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –
  kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
  kicserélését kérheti.
  8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
  minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
  leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
  hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
  jogosultságát elveszti.
  8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
  igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
  forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény
  érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
  8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.09.11 · Generálás dátuma: 2022.09.11 · Frissítés dátuma: 2022.09.11 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  19
  kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
  alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
  vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
  nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
  termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
  Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a
  kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
  gyártóval szemben érvényesítheti.
  Jótállás (új tartós fogyasztási cikkek esetén)
  8.12. Milyen esetben élhet Fogyasztó a jótállási jogával?
  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
  jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra
  köteles, ha a felhasználó Fogyasztónak minősül.
  8.13. Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  A jótállás időtartama:
  a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1
  év,
  b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár
  esetén 2 év,
  c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
  E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
  A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az
  üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés
  napjával kezdődik.
  Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl
  helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk
  átadásának napja.
  A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén,
  bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett
  javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
  Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint
  kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog 1.
  teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény
  teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne,
  figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
  Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.09.11 · Generálás dátuma: 2022.09.11 · Frissítés dátuma: 2022.09.11 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  20
  szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott
  érdeksérelmet; vagy
  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől 2.
  elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e
  kötelezettségének a (…) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a
  kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Törekedni kell a 15 napra
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.
29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a
kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a
kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a
Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A
tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a
fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
Ha kiderül, hogy nem javítható a termék
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása
során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem
javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a
fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs
lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére
visszatéríteni.
Ha negyedszer is elromlik a termék
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást
követően ismét meghibásodik – ha a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos
leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére
kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon
belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató
köteles a vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani
Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől
számított 30. napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a
Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen
elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs
lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő
eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy
ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.09.11 · Generálás dátuma: 2022.09.11 · Frissítés dátuma: 2022.09.11 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
21
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet, egyébként viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és
kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható
élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
8.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan
károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből,
túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb,
a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
8.17. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató
köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 1. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ
  ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ
  FELHASZNÁLÓK ESETÉN)
  9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
  rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.
  9.2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával,
  vagy akár csak nyugtával).
  9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót
  terhelik (Ptk. 6:166. §).
  9.4. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről
  jegyzőkönyvet köteles felvenni.
  9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó
  rendelkezésére kell bocsátani.
  9.6. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének
  teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az
  igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás
  lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a
  Fogyasztót.
  9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig
  köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
  legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama
  a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a
  kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes
  hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására
  alkalmas más módon történik.


VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe
venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a
jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és
érvényesíthetőségét nem érinti.
10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja,
a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik
szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti
azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy
kikötés szigorú betartásához.
10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
10.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik,
karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért
a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató
viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó,
úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből
eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság
kizárólagosan illetékes.
10.6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés
vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó
állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.
10.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz
eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával,
lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a
pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.
10.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye
vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről,
valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK
irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302
RENDELET-nek.

PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK
MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)
11.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél
útján is közölheti.
11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát
átadja a vásárlónak.
11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A
panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a
válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző
hatóságoknak kérésükre bemutatja.
11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság
kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi
hatóságként a kormányhivatal jár
el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,
melyek elérhetőségét itt találja:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
Honlap cím: http://www.baranyabekeltetes.hu
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
Honlap cím: http://www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
Honlap cím: http://www.bmkik.hu
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
Honlap cím: http://www.bekeltetes-csongrad.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
Honlap cím: http://www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.09.11 · Generálás dátuma: 2022.09.11 · Frissítés dátuma: 2022.09.11 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
26
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.
Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gondos István
Honlap cím: http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet
Telefonszáma: (20) 373-2570
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Bures Gabriella
Honlap cím: http://www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.09.11 · Generálás dátuma: 2022.09.11 · Frissítés dátuma: 2022.09.11 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
27
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
Honlap cím: http://www.nkik.hu
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszáma: +36 1 792 7881
Elnök: Dr. Koncz Pál
Honlap cím: http://www.pestmegyeibekelteto.hu; http://www.panaszrendezes.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Csapláros Imre
Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
Honlap cím: http://www.bekeltetes-szabolcs.hu
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Mónus Gréta
Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2
E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.09.11 · Generálás dátuma: 2022.09.11 · Frissítés dátuma: 2022.09.11 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
28
Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
Honlap cím: http://www.vasibekelteto.hu
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Herjavecz Klára
Honlap cím: http://www.bekeltetesveszprem.hu
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
Holap cím: http://www.bekelteteszala.hu
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a
fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek
eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű,
gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A
békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót
megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
11.8. Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon
átnyúló fogyasztói jogvita esetén – az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi
szabályok figyelembevételével – valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és
iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.
11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési
platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai
Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után
nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe:
http://ec.europa.eu/odr
11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli. A békéltető testületi eljárást a Szolgáltató igénybe veszi. Ennek keretében
köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a
Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.09.11 · Generálás dátuma: 2022.09.11 · Frissítés dátuma: 2022.09.11 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
29
vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési
kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.
11.11. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás
nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében
lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani,
amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok
  bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége
  megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
  A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek
  tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
 1. SZERZŐI JOGOK
  12.1. Miután a https://www.niubilifeshop.com/, mint weboldal szerzői jogi műnek
  minősül, tilos a https://www.niubilifeshop.com/ weboldalon megjelenő tartalmak
  vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz
  történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása,
  feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az
  ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és
  korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.
  12.2. A https://www.niubilifeshop.com/ weboldalról és annak adatbázisából
  bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra
  való hivatkozással lehet.
  12.3.. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a
  domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az
  internetes reklámfelületeire.
  12.4. Tilos a https://www.niubilifeshop.com/ weboldal tartalmának, illetve egyes
  részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak
  tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata,
  amellyel a https://www.niubilifeshop.com/ weboldalon vagy azok bármely része
  módosítható vagy indexelhető.
  12.5. A https://www.niubilifeshop.com/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása
  a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás
  esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft,
  illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen
  kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi
  jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét
  szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 1. ADATVÉDELEM
  A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
  https://www.niubilifeshop.com//adatvedelem
  Budapest, 2023. október. 17.

 2. Elállási nyilatkozat minta
 3. (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 4. Címzett: Wen Zhenyang Ev., 1077 Budapest, Bethlen Gábor utca
 5. 10, webshop@niubilifeshop.com , 06305173719
 6. Alulírott kijelentem hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi
 7. termék/ek adásvételére:
 8. Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:
 9. Fogyasztó(k) neve:
 10. Fogyasztó(k) címe:
 11. A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):
 12. Dátum:

Your Order

Nincsenek termékek a kosárban.